Opinaika – Uuden oppimisen aika on nyt

Opi omalla tyylilläsi!

Uusia opetussuunnitelmia tukevat työkalut ja markkinoiden laajin sähköinen sisältö


Uudet sähköiset oppikirjat ovat ilmestyneet

Alakoulun opetussuunnitelma uudistui syksyllä 2016. Uudet sähköiset oppikirjat on suunniteltu vastaamaan koulumaailman uusiin tuuliin. Ensimmäisenä Alfasoftin materiaaleista uudistuivat alakouluun suunnatut ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi ja ruotsi. Näitä sähköisiä kirjoja voi mainiosti käyttää myös yläluokilla aiemmin opittua kertaavana materiaalina, erityisopetuksen tukena tai suomea vieraana kielenä opiskelevilla.


Toimii kaikilla laitteilla

Opinaika toimii kaikilla laitteilla ajasta ja paikasta riippumatta. Mitään muuta ei tarvita kuin internet-yhteys ja selain.


Korvaa oppikirjat tai käytä niiden tukena

Uudet sähköiset oppikirjat noudattavat opetussuunnitelmassa määriteltyjä sisältöjä, joten niillä voi korvata oppikirjoja tai niitä voi käyttää lisämateriaalina ja oppikirjojen tukena. Suunnittelussa ja sisällöntuotannossa on ollut mukana luokanopettajia ja aineenopettajia, joten materiaali vastaa tämän päivän koulun tarpeita.

Opinajan sähköisiä sisältöjä voi koota joustavasti erilaisiksi opetuspaketeiksi kurssityökalun avulla.


Tee ja jaa omaa oppimateriaalia oppilaille

Opinajan kurssityökalun avulla opettajat voivat tuoda Opinaikaan omaa oppimateriaalia ja jakaa sitä tai Opinajan valmiita sisältöjä oppilaille. Opettajat voivat tuottaa myös erilaisia verkkotehtäviä ja oppilailla on käytössä palautuskansiot, jonne valmiit työt voidaan lähettää. Opettaja ja oppilaat voivat keskustella tehtävistä, ja opettajalla on käytössään monipuoliset seuranta- ja arviointityökalut.


18,5 miljoonas harjoitus tehty Opinajassa

Opinajassa tehtyjen harjoitusten määrä ylitti toukokuun 22. päivänä 18,5 miljoonan harjoituksen rajan.

Sähköisten oppimateriaalien arvonlisävero laskee

Sähköisiin julkaisuihin ja e-kirjoihin sovellettava arvonlisäverokanta alenee 24 %:sta 10 %:iin 1.7.2019. Tämä muutos koskee kaikkia Opinajan tuotteita.

Netti-Moppi Alfasoftille

Alfasoft Oy on ostanut Netti-Moppi -ohjelmiston tuoteoikeudet Mikrolinna Oy:ltä. Kaupan mukana siirtyivät myös Netti-Mopin asiakassopimukset, jotka jatkuvat katkeamatta. Alfasoftin tarkoituksena on edelleen kehittää ja ylläpitää nyt hankittua tuoteperhettä.

Opinaika käyttö MPASSid kautta

Opinajassa voi nyt käyttää MPASSid-tunnistautumista.

Lue lisää


Yhteistyössä