Opinaika®Alfasoft oy

Englanti

Englannin kielioppi

Kielioppiohjelmia voi hankkia joko erikseen tai edullisina paketteina, jotka sisältävät sekä kieliopin opiskeluun tarkoitetun harjoitusohjelman että kielioppisääntöjä havainnollistavan Säännöt ja esimerkit -ohjelman. Ohjelmia on saatavana sekä perusopetukseen että toiselle asteelle. Lue lisää...

Perussanasto englanti

Perussanasto englanti plus on internetissä toimiva selainkäyttöinen sanastonharjoitteluohjelma, jossa sanat on jaettu yhdeksään pääaihepiiriin ja 42 ala-aihepiiriin. Ohjelmassa on n. 8000 sanaa ja yli 300 harjoitusta alkeista edistyneelle tasolle saakka. Ohjelmasta on saatavana perusopetukseen oma suppeampi versionsa. Lue lisää...

On the Thames

On the Thames on yleisimpiä perusopetuksen luokkien 3-6 kirjasarjoja tukeva, hauska ja leikinomainen ohjelma englannin kielen alkeiden opiskeluun. Ohjelma soveltuu perusasioiden kertaamiseen myös myöhemmällä iällä. Lue lisää...