Opinaika®Alfasoft oy

Mina bästisar

Mina bästisar on yleisimpiä perusopetuksen kirjasarjoja tukeva ohjelma ruotsin kielen alkeiden opiskeluun. Ohjelmassa on yli 600 erilaista ja erilaisia oppijoita ja oppimistyylejä tukevaa vuorovaikutteista harjoitusta. Mukana on myös runsaasti lisäharjoituksia, joita esim. edistyneemmät oppilaat voivat hyödyntää. Sanaston ja kieliopin opiskelun lisäksi ohjelmassa on runsaasti materiaalia myös luetun- ja kuullun ymmärtämisen harjaannuttamiseen ja käytännön kielitilanteiden harjoitteluun.


Oppimaan motivoiva toteutus

Ohjelma sisältää runsaasti erilaisia oppimaan motivoivia ominaisuuksia. Kaikki ruotsinkielinen materiaali on ohjelmassa äänitetty. Vuoropuhelumuotoiset tilanneharjoitukset harjaannuttavat oppijaa kielenkäyttöön arkisissa kielenkäyttötilanteissa. Ohjelman sanasto koostuu yli 7000 ruotsinkielisestä sanasta, joita voi opetella useiden erilaisten harjoitusten avulla.

Hauska, oppimaan motivoiva käyttöliittymä, monipuoliset aputoiminnot ja ääniominaisuudet sekä älykäs sanakirja takaavat, että ruotsin opiskelu on ohjelman avulla vaivatonta ja hauskaa.Etusivu

Oppimisympäristö

Verkko-oppiminen
Viestintä
Kodin ja koulun yhteistyö

Sisältö

Englanti
Ruotsi
Saksa
Ranska
Espanja
Venäjä
Äidinkieli
Matematiikka
Fysiikka ja kemia
Ympäristö- ja luonnontieto
Biologia ja maantieto
Historia
Musiikki

Myynti ja asiakastuki

Tekniset vaatimukset
Ota yhteyttä
Usein kysyttyä
Esitteet ja oppaat
Verkkokauppa kuluttajille
Edustajat
Referenssit
Rekisteriseloste

Kirjaudu