Opinaika®Alfasoft oy

Perussanasto ruotsi

Perussanasto ruotsi plus on sanastonharjoitteluohjelma, jossa sanat on jaettu yhdeksään pääaihepiiriin ja 42 ala-aihepiiriin. Ohjelmassa on yli 7500 sanaa ja yli 300 harjoitusta alkeista edistyneelle tasolle saakka. Ohjelmasta on saatavana perusopetukseen oma suppeampi versionsa.


Laaja opetussuunnitelmien aihepiirejä tukeva sisältö

Perussanasto-ohjelmien sisältö pohjautuu aikaisempien Alfa-Aihepiirisanastojen sisältöön, mutta sanasto on jaettu aihepiireihin uudelleen uusien opetussuunnitelmien mukaan. Lisäksi sanastoon on lisätty mm. tietotekniikan sanastoa ja mukana on sananjohto-opin opiskeluun sekä epäsäännöllisten verbien opiskeluun tarkoitetut osiot.

Kaikkiin sanoihin ohjelmissa liittyy kontekstilause, joka opettaa sanojen käyttöä lausekontekstissa ja helpottaa muistamaan sanoja. Kaikki ohjelman sanat voi kuunnella myös riikinruotsia puhuvien syntyperäisten lukijoiden lausumana.

Värikäs, selkeä ja oppimaan motivoiva toteutus

Perussanasto-ohjelmat ovat helppoja ja selkeitä käyttää. Saman aihepiirin sanoja harjoitellaan useiden erilaisten sekä passiivista että aktiivista osaamista vaativien harjoitustyyppien avulla. Oppilas saa aina jokaisesta harjoituskohdasta välittömän palautteen, ja apunäytöltä voi aina halutessaan katsoa kunkin harjoituskohdan ratkaisun. Sanakirja antaa myös apua haluttaessa. Jokaiseen harjoitukseen kuuluu lisäksi tutustumisosio, jossa sanastoa voi harjoitella ennen varsinaisten harjoitusten tekemistä. Tulostettava raportti antaa tarkkaa tietoa oppijan osaamisesta ja edistymisestä aihepiireittäin.