Opinaika®Alfasoft oy

Ruotsin kielioppi

Kieliopin vuorovaikutteiseen harjoitteluun ja opiskeluun

Kielioppiohjelmia voi hankkia joko erikseen tai edullisina paketteina, jotka sisältävät sekä kieliopin opiskeluun tarkoitetun harjoitusohjelman että kielioppisääntöjä havainnollistavan Säännöt ja esimerkit -ohjelman. Ohjelmia on saatavana sekä perusopetukseen että toiselle asteelle.


Säännöt ja esimerkit

Ruotsin kielioppi: säännöt ja esimerkit on ruotsin kieliopin opiskeluun ja kertaamiseen tarkoitettu ohjelma. Ohjelmassa on yli 300 kielioppipykälää ruotsin kielen keskeisistä kielioppiasioista alkeista edistyneelle tasolle saakka.

Ohjelmassa on tuhansia kuunneltavissa olevia esimerkkilauseita ja -sanoja, jotka havainnollistavat opeteltavia kielioppiaiheita. Kaikki ohjelman esimerkit voi kuunnella syntyperäisten lukijoiden lausumana.

Selkeässä ja helppokäyttöisessä ohjelmassa on todella monipuoliset selaus-, haku- ja muistiinpanotoiminnot. Laajasta sisältömateriaalista oppilaat voivat tehdä sanahakuja, lisätä sivuja omiin kirjanmerkkeihinsä ja tehdä muistiinpanoja ja muistilistoja tärkeistä aiheista.

Harjoitukset

Ruotsin kielioppi plus: harjoitukset -ohjelmassa on 442 interaktiivista ja välitöntä palautetta antavaa harjoitusta ruotsin kielen keskeisistä kielioppiasioista alkeista keskitasolle saakka. Ohjelma soveltuu parhaiten lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten käyttöön. Ohjelmasta on saatavana perusopetukseen suppeampi versio.

Ohjelma on todella selkeä ja helppo käyttää. Jokaista harjoitusta edeltää kattava ohjeistus ja opastus harjoituksen aiheeseen ja käsiteltäviin kielioppisääntöihin. Mukana ohjelmassa on harjoitusten lisäksi kielioppisääntöjä kertaava sääntökokoelma, tekstikirja jossa voi harjaannuttaa luetun- ja kuullunymmärtämistaitoja sekä kattava raportointi oppilaan edistymisestä. Erilaisia oppijoita ja oppimistyylejä tukevat harjoitukset on jaettu selkeästi kielioppiaiheittain.

Monipuoliset aputoiminnot, kuten apunäyttö ja sanakirja, tarjoavat täsmällistä apua. Harjoituksissa oppilas saa aina välittömän palautteen osaamisestaan jokaisen harjoituskohdan jälkeen. Vieraskielinen materiaali on äänitetty. Lukijoina on useita eri ruotsin kielen kulttuurialueilta tulevia henkilöitä.