Opinaika®Alfasoft oy

Markkinoiden laajin sisältö

Opinaika on oppimisympäristö, joka tarjoaa käyttäjilleen koko ajan laajenevan joukon laajoja interaktiivisia ja opetussuunnitelmia tukevia opetussisältöjä eri oppiaineisiin. Opinaika soveltuu oppilaitoskäyttöön perusopetuksesta toisen asteen oppilaitoksiin saakka. Palveluita voivat hyödyntää myös kansalais- ja työväenopistot, yksityiset koulutuksen tarjoajat, yritykset sekä tavalliset kuluttajat.

Verkkokauppa yksityisille

Äidinkieli ja suomi toisena kielenä

Äidinkielen opiskeluun on Opinajassa saatavana kielioppiohjelma eri tasoille sekä oma ohjelmaversio suomi toisena kielenä -oppilaille. Lisäksi perusopetuksen luokille 1-6 on saatavana hauska Mäkiset-ohjelma ja esi- ja alkuopetukseen lukemaan ja kirjoittamaan harjaannuttava Esko ja Alli ihmemaassa -ohjelma. Lue lisää…

Matematiikka

Lasku-Lassin maatila on oppijoita aivan uudella tavalla motivoiva, hauska, värikäs ja havainnollinen ohjelma matematiikan opetukseen luokille 0-6. Ohjelma vastaa sekä sisällön laajuudelta että tasoltaan perusopetuksen luokkien 1-6 sisältöjä. Lue lisää…

Ympäristö- ja luonnontieto 1-4

Ympäristö- ja luonnontieto 1-4 on selkeästi ja elämyksellisesti tehty luonnontiedon ohjelma perusopetuksen alaluokille. Ohjelmaa on helppo käyttää, ja sen värikäs graafinen toteutus sekä runsas kuvitus motivoivat oppijoita luonnonilmiöiden opiskeluun. Ohjelman aihealueita ovat: Vesi, Avaruus, Ilma, Tiede, Maapallolla, Luonnossa sekä Kotona ja koulussa.Lue lisää…

Fysiikka ja kemia

Fysiikka ja kemia 5-6 on ohjelma, joka edistää oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Ohjelmaa on helppo käyttää, ja sen värikäs graafinen toteutus sekä runsas hauska kuvitus motivoivat oppijoita luonnonilmiöiden opiskeluun. Ohjelman 12 aihealuetta ovat: Vesi, Aine, Ilma, Avaruus, Voima, Rakenteet ja koneet, Elinympäristö, Sähkö, Magnetismi, Energia, Lämpö sekä Arkipäivän kemiaa.Lue lisää…

Esimerkki fysiikan ohjelmassa olevista animaatioista.

Biologia ja maantieto 5-6

Biologia ja maantieto 5-6 on selkeä, havainnollinen ja värikkäästi kuvitettu ohjelma perusopetuksen luokille 5-6. Ohjelmaa on helppo käyttää, ja sen värikäs graafinen toteutus sekä runsas kuvitus auttavat oppijoita biologian ja maantiedon opiskeluun. Ohjelman 11 aihealuetta ovat: Eliöt ja elinympäristö, Kasvien elämä, kasvu ja lisääntyminen, Lähiympäristö, kevät ja kesä, Ravinnon tuotanto, Ihminen, Suomen metsien ja soiden elämää, Ympäristöstä on huolehdittava, Itsestä huolehtiminen ja yhdessä eläminen, Kartta, Eurooppa osana maailmaa sekä Elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla.Lue lisää…

Historia 5-6

Historia 5-6 on selkeästi historiallisia tapahtumia ja ilmiöitä havainnollistava ja värikkäästi kuvitettu ohjelma perusopetuksen luokille 5-6. Helppokäyttöinen ja värikäs graafinen toteutus sekä runsas kuvitus auttavat oppijoita historiallisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Ohjelman 14 aihealuetta ovat: Mitä historia on, Esihistoriallinen aika, Muinaiset korkeakulttuurit, Antiikin Kreikka, Antiikin Rooma, Kivikaudesta pronssikaudelle, Viikingit, Keskiaika, Suomen keskiaika, Kaukaiset korkeakulttuurit, Muuttuva Eurooppa, Ruotsin suurvallan aika, Suomi Ruotsin vallan aikana sekä Valistuksen ja vallankumouksien aika.Lue lisää…

Englanti

Englannin kieleen on saatavana eri oppiasteille sopivat ohjelmaversiot sekä kieliopin että sanaston opiskeluun. Englannin kielen alkeiden opiskeluun on saatavana uutuusohjelma On the Thames, joka on perusopetuksen luokille 3-6 suunnattu, leikinomainen, hauska, uusia opetusvaatimuksia hyvin vastaava ja oppimaan innostava ohjelma. Lue lisää…

Ruotsi

Ruotsin kieleen on saatavana eri oppiasteille sopivat ohjelmaversiot sekä kieliopin että sanaston opiskeluun. Ruotsin kielen alkeiden opiskeluun on saatavana Mina bästisar - ohjelma, joka on perusopetuksen luokille 7-9 suunnattu uusia opetusvaatimuksia hyvin vastaava ja oppimaan innostava ohjelma. Lue lisää…

Saksa

Saksan kieleen on saatavana eri oppiasteille sopivat ohjelmaversiot sekä kieliopin että sanaston opiskeluun. Tutustu ohjelmiin. Lue lisää…

Ranska

Ranskan kieleen on saatavana eri oppiasteille sopivat ohjelmaversiot sekä kieliopin että sanaston opiskeluun. Tutustu ohjelmiin. Lue lisää…

Espanja

Espanjan kieleen on saatavana eri Ydinsanasto espanja -ohjelma. Lue lisää…

Venäjä

Venäjän kieleen on saatavana Perussanasto venäjä -ohjelma. Lue lisää…

Musiikki

Orxter on musiikinopetukseen tarkoitettu palvelu. Lue lisää…