Opinaika®Alfasoft oy

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Kenelle Opinaika-palvelu on tarkoitettu?
Opinaika-palvelu soveltuu hyvin eriasteisten suomalaisten oppilaitosten käyttöön aina perusopetuksen alaluokilta toiselle asteelle. Palvelua voivat hyödyntää myös esimerkiksi kansalais- ja työväenopistot sekä yksityisten koulutuksen järjestäjät. Myös tavalliset kuluttajat voivat hankkia tunnukset palveluun ja nauttia Opinajan laajasta sisältömateriaalista.

Mitä kaikkea Opinaika-palveluun kuuluu?
Opinaika-palvelu on suunniteltu opettajan ja oppijan tarpeisiin. Merkittävän osan palvelusta muodostavat valmiit opetussuunnitelmia hyvin vastaavat interaktiiviset ja välitöntä palautetta antavat opintokokonaisuudet, joita on saatavana kattavasti eri oppiaineisiin ja oppitasoille. Jatkossa opettajat voivat myös tuottaa ja jakaa palvelun avulla myös omia oppimateriaalejaan yhteisöllisen oppimisen työkaluilla. Opinaika on myös koulun ja kodin välinen viestintäkanava. Opinaikaan tuotetaan jatkuvasti uutta sisältöä ja sen yhteisöllisen oppimisen ja viestinnän työkaluja kehitetään vastaamaan koulun tarpeita.

Miten Opinaika-palveluun voi tutustua?
Oppilaitokset voivat tilata itselleen veloituksettoman ja sitoumuksettoman esittelyn. Myyntiedustajiemme yhteystiedot löydät täältä. Voit tilata asiakaspalvelustamme myös koekäyttötunnukset palveluun.

Mitkä ovat Opinaika-palvelun tekniset vaatimukset?
Kun tarvittavat selainasetukset ja laajennukset ovat kunnossa, on palvelu käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta siellä, missä on tietokone ja nettiyhteys. Tarkemman palvelun teknisen kuvauksen löydät kohdasta Tekniset vaatimukset.

Kuka vastaa Opinaika-palvelun ylläpidosta?
Opinaika-palvelun ylläpidosta vastaa Alfasoft Oy. Palvelu on helppo omaksua eikä sen hyödyntäminen vaadi erityisiä tietoteknisiä taitoja.

Paljonko Opinaika maksaa? Onko se kallis hankkia?
Opinaika on turvallinen, kustannustehokas ja järkevä valinta vaikka koko kunnan opetustoimen tietostrategian, opetussuunnitelman ja tietokoneavusteisen opetuksen toteuttamiseen. Ota yhteyttä alueesi myyntiedustajaan.

Tarvitaanko Opinajan käyttämisessä laajamittaista käyttökoulutusta?
Opinajan käyttö ja ylläpito on vaivatonta ja helppoa eikä se vaadi tietoteknistä asiantuntemusta. Palvelu sisältää kattavat ja monipuoliset ohjeet ja opastuksen palvelun käyttöönottoon ja hyödyntämiseen opetuksessa. Erillisestä käyttökoulutuksesta on mahdollisuus sopia palvelun hankkimisen ja käyttöönoton yhteydessä.

Mistä löydän tiedostopohjan Opinajan käyttäjätunnusten luomiseksi?
Excel pohja käyttäjätunnusten luomiseksi Opinaikaan löytyy täältä.