Kurssien käyttöohje opettajalle
Tässä ohjeessa käydään läpi Opinajan kurssien perusominaisuudet opettajan näkökulmasta.

Jos kaipaat lisäohjeita, voit esittää kysymyksiä Opinajan palaute-alueella. Voit myös olla yhteydessä Alfasoftin tekniseen tukeen tai oppilaitoksesi myyntiedustajaan.
Kurssien käyttötarkoitus
Kurssien avulla voit kutsua haluamasi oppilaat kurssillesi ja jakaa heidän käyttöön valitsemiasi aihiota ja oppimateriaaleja. Näet raporteista mitä oppilaat ovat tehneet ja voit antaa heille arvioita tehtävien tekemisestä.

Voit luoda kurssin esim. luokalle tai oppiaineen oppilasryhmälle. Muut opettajat tai oppilaat eivät näe kurssejasi.

Aihioiden lisäksi voit sisällyttää kursseihin omia kysymyksiäsi ja jakaa oppilaiden käyttöön työtiloja. Kysymysten avulla voit luoda sellaisia tehtäviä joita Opinajassa ei vielä ole. Työtiloissa oppilaat voivat osallistua keskusteluun ja tuoda tiedostoja palautuskansioon.

Voit myös asettaa aihiot tehtäväksi testitilassa. Testitilassa oppilailla ei ole käytössään aihoiden normaaleja apuvälineitä, eivätkä he näe ovatko heidän vastauksensa oikein vai väärin. Pääset tarkastelemaan oppilaiden vastauksia ja voit säätää heidän saamiaan pisteitä. Lopuksi voit julkaista testin arvosanat.
Kurssien pikaohje
Voit luoda uuden kurssin Opinajan etusivultasi. Kun haluat laskea oppilaita käyttämään kurssia, vaihda sen tila avatuksi (kurssisivun alussa olevalla painikkeella).

Jos annat kurssin liittymiskoodin oppilaillesi, voivat he liittyä sillä oman etusivunsa kautta. Voit vaihtaa kurssin liittymiskoodin haluamaksesi. Voit myös lisätä itse oppilaat, tai tuoda heidät toiselta kurssiltasi. Liityttyään kurssille oppilaat voivat siirtyä kurssiin suoraan Opinajan etusivulta.

Lisää seuraavaksi kurssiin tehtävä. Näpäytä tehtävää siirtyäksesi siihen. Voit lisätä tehtävään aihioita, kysymyksiä ja työtiloja. Huomaathan, että voit lisätä aihioita myös muualla Opinajassa, sinisistä aihiokoodi-pallukoista (esim. ) avautuvasta aihiokortista käsin.

Muista lopuksi vielä asettaa tehtävä näkymään myös oppilaille. Oppilaat eivät näe "keltaisia tehtäviä".

Seuraa tehtävän ja kurssin raporteista, miten kurssin jäsenet tekevät tehtäviä ja anna heille arvioita tehtävien suorittamisesta.

Näet ilmoituksia kurssien keskeisistä tapahtumista Opinajan etusivullasi näpäyttämällä etusivulla, kurssilistan alla olevaa "Näytä viimeisimmät tapahtumat" -painiketta.

Jos haluat poistaa kurssin, vaihda sen tila piilotetuksi (jos olet välissä jo avannut kurssin, sinun pitää ensin asettaa kurssin tila suljetuksi).
Kurssin luominen
Voit luoda kurssin Opinajan etusivultasi käsin. Voit säätää kurssin ominaisuuksia vaihtamalla kurssin asetuksia. Kukaan ei näe luomaasi kurssia ennen kuin erikseen asetat sen näkymään, joten voit luoda uusia kursseja huoletta. Kursseista ei synny oppilaitoksellesi kustannuksia. Vain opettajat ja ylläpitäjät voivat luoda kursseja.
Kurssin jäsenten hallinta
Oppilaat voivat liittyä kurssin jäseniksi, jos kerrot heille kurssin liittymiskoodin. Voit myös liittää oppilaita kurssille itse. Vain oppilaat voivat liittyä kurssille - tällä hetkellä kursseille ei voi liittää muita opettajia.
Kurssin liittymiskoodi
Oppilaitoksesi oppilaat voivat liittää itsensä jäseneksi kurssillesi, jos kerrot heille liittymiskoodin.
Liittymiskoodi sijaitsee kurssin nimen vasemmalla puolella. Voit vaihtaa liittymiskoodin kurssin asetuksien kautta.
Kurssille ei voi liittyä liittymiskoodin avulla jos asetat liittymiskoodin tyhjäksi.
Oppilas syöttää liittymiskoodin Opinajan etusivulla, "Kurssit"-lohkossa olevaan kenttään ja näpäyttää "Liity"-painiketta. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä. Tämän jälkeen selain siirtyy automaattisesti kurssin sivulle. Jos opettaja ei ole vielä avannut kurssia, saa oppilas ilmoituksen, jossa kerrotaan, että hän on nyt kurssin jäsen, mutta ei voi toistaiseksi käyttää kurssia.
Jäsenten hallinta
Jäsenten hallinta -näkymä avautuu "Jäsenet" -painiketta näpäyttämällä. "Kurssin jäsenet" -näkymässä näet kurssin jäsenet. Lisäksi voit etsiä oppilaitoksesi oppilaita ja liittää heidät kurssin jäseniksi. "Tuo jäsenet toiselta kurssilta" -toiminnolla voit kerralla "kopioida" jäsenet joltain toiselta kurssiltasi.
Kurssin tilat
Kurssilla on neljä eri tilaa. Tilat seuraavat kurssin luonnollista "elinkaarta" seuraavasti:

Luotu on kurssi, jota opettaja vielä valmistelee ja jota jäsenet eivät voi vielä käyttää.
Avattu on aktiivisessa käytössä oleva kurssi. Vaihda kurssi tähän tilaan, kun kurssi on valmis oppilaiden käytettäväksi.
Päättynyt on kurssi, joka ei ole enää aktiivisessa käytössä, mutta jäsenet pääsevät yhä käyttämään sitä. Vaihda kurssi tähän tilaan, kun et enää päivitä sitä.
Piilotettu kurssi on vain opettajan käytettävissä - jäsenet eivät pääse enää käyttämään sitä, eikä kurssi enää näy kurssilistallasi. Yleensä kursseja ei tarvitse piilottaa. Voit piilottaa kurssin esimerkiksi, jos olet käyttänyt sitä vain kurssin toimintoihin tutustumiseen.
Voit vaihtaa kurssin tilaa kurssin nimen alla olevilla painikkeilla.
Tehtävät
Tehtävän avulla kurssin opettaja voi jakaa kurssin jäsenille aihioita ja työtiloja tehtäväksi. Tehtävä voi olla vaikkapa yhden päivän läksyt, viikon lisätehtävät tai kokonaisuus tiettyä aihetta käsitteleviä aihioita.

Luotuasi tehtävän, avaa tehtävä näpäyttämällä sitä. Tehtävä koostuu ohjeista, raporteista, arvioinneista ja tehtäväkohdista. Yksi tehtäväkohta on joko aihio, kysymys tai työtila.

Lisättyäsi tehtävään tehtäväkohtia, ja asetettuasi tehtävän näkymään myös kurssin jäsenille, voit tarkastella tehtävän raporteista, miten jäsenet ovat suorittaneet tehtäväkohdat. Lopuksi voit antaa jäsenille arvion koko tehtävän suorittamisesta.

Kurssin jäsenet näkevät tehtävän vasta, kun asetat sen näkymään heille. Voit siis rauhassa valmistella kurssin tehtäviä ja jakaa ne jäsenten käyttöön vasta sitten kun haluat.
Testit
Voit asettaa tehtävän suoritettavaksi testinä, näpäyttämällä ensin "Tehtävän asetukset" -painiketta ja näpäyttämällä avautuvassa näkymässä "Tehtävä suoritetaan testinä" -painiketta. Voit valita tehtävän suoritettavaksi testinä jo luodessasi uuden tehtävän, rastittamalla kohdan "Harjoitukset suoritetaan testinä".

Testissä voi käyttää vain aihoita - ei työtiloja tai kysymyksiä. Lisää aihiot testitilassa olevaan tehtävään kuten normaalistikin. Voit muuttaa aihion nimen näpäyttämällä sitä tehtäväsivulla.

Oppilas ei voi tehdä testiä uudestaan palautettuaan sen, ellei opettaja sitä salli. Näpäyttämällä "Lukitse testi" -painiketta voit sulkea testin oppilailta, niin että he eivät pääse siirtymään testin aihioihin.

Voit tarkistaa oppilaiden vastaukset näpäyttämällä "Tarkista" -painiketta. Näet oppilaan vastaukset aihioon, näpäyttämällä "Tarkistettu" -tekstiä.

Kun olet tarkistanut vastaukset, näpäytä "Laske arvosana" -painiketta ja oppilaille asetetaan arvosana valitsemallasi arvosteluasteikolla ja läpipääsyprosentilla. Voit lisätä arvosanaan sanallisen kommentin tehtävän "Suoritusten arviointi" -näkymän kautta.

Oppilaat näkevät arvostellut vastauksensa ja arvosanansa vasta kun julkaiset arvosanat näpäyttämällä "Julkaise arvosanat" -painiketta. Jos et näe "Julkaise arvosanat" -painiketta, näpäytä ensin "Lukitse testi" -painiketta.
Työtilat
Työtilan avulla voit antaa kurssin jäsenille työtehtäviä, joissa jäsenet keskustelevat työtilan keskustelualueella tai tuovat omia tiedostojaan työtilan palautuskansioon. Työtehtävänä voi olla esimerkiksi kotitehtävä tai ryhmätyö.

Työtila sisältää raportteja ja voit antaa oppilaille arvion työtilan suorituksista.
Raportit
Kurssissa on useita raportteja. Raportit kohdistuvat automaattisesti kurssin jäseniin, joten sinun ei tarvitse erikseen valita oppilaita joiden suorituksia haluat tarkastella. Lisäksi valtaosa kurssin raporteista kohdistuu asiayhteytensä vuoksi vain olennaiseen oppimateriaaliin, esim. näyttää pisteet vain tehtävään lisäämistäsi aihioista, joten yleensä sinun ei tarvitse erikseen rajata raportteja koskemaan vain tiettyä oppimateriaalia.
Kurssin raportit
Kurssin raportit
Ajanjakson pisteraportilla näet koosteen siitä mitä jäsenet ovat tehneet tiettynä ajanjaksona. Ajanjakson pisteraportti soveltuu hyvin usean päivän tai viikon aikana kertyneiden suoritusten tarkasteluun.
Oppitunnin pisteseuranta näyttää reaaliaikaisesti käyttäjien tekemät aihiot ja aihiokohdat. Oppitunnin pisteseuranta soveltuu hyvin juuri nykyhetkellä tapahtuvan tai aikaisemmin samanana päivänä tapahtuneen käytön seurantaan.
Kurssin arviointi näyttää koosteen jäsenille tehtävistä antamistasi arvioista.
Tehtävän raportit
Tehtävän raportit
Tehtävän kautta avautuvassa pisteraportissa näet kuinka paljon kurssin jäsenet ovat saaneet pisteitä kyseisen tehtävän eri tehtäväkohdissa.
Tehtävän kautta avautuvassa vastausraportissa näet kurssin jäsenten kirjoittamat vastaukset tehtävän mahdollisesti sisältämiin vapaamuotoisiin kysymyksiin.
Myös työtiloilla on oma raportti, mistä näet koosteen jäsenten aktiivisudesta työtilassa.
Keskustelujen palautauskansioiden raportit
Keskustelualueiden ja palautuskansioiden raportit
Keskustelualueet ja palautuskansiot sisältävät omat raporttinsa. Pääset niihin siirtymällä ensin kyseiseen keskusteluun tai palautuskansioon ja näpäyttämällä raporttipainiketta.
Arviot
Voit antaa jäsenille arvioita yksittäisistä tehtävistä, työtilojen suorituksista ja koko kurssista. Oppilaat näkevät antamasi arvosanan ja kommentin.
Oppilaat näkevät heille kertyneet arviot kursseista ja tehtävistä myös heidän "Oma sivu"-näkymässä. Omalle sivulle pääsee näpäyttämällä mustassa yläpalkissa oikealla olevaa avatar-kuvaketta ja valitsemalla avautuvasta valikosta "Oma sivu".